SPOMINSKA TABLA PARTIZANSKI BOLNICI SMUKA
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Tekst?
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje