SPODNJI LOG - SPOMENIK PARTIZANSKEMU KURIRJU
Na pokopališču ob cerkvi v Spodnem Logu, je tik ob zidu grob partizanskemu kurirju Cvetku Lindiču. Na nagrobni plošči piše: Ubil ga je italijanski vojak, ki je bil skrit v zvoniku cerkve v Spodnjem Logu. Dokler je v vasi obstajala osnovna šola, je bila vsako leto ob grobu spominska slovesnost. Ostali podatki niso znani.
LINDIČ CVETKO 1921 - 1942 ZB MOZELJ
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje