RAVNE - SPOMINSKO OBELEŽJE BOLNICI »STANETOV DOM«
15 km od Borovca se nahaja spominsko obeležje. Sestavljeno je iz kamnitega oboka (4,20 m) in bele plošče (80x58 cm): Ostali podatki niso znani. Spominsko obeležje je bilo odkrito 1963.
NA TEM VRHU JE BILA OD NOVEMBRA 1943   DO MAJA 1945 PARTIZANSKA   BOLNICA »STANETOV DOM« ZB KOČEVSKA REKA 1965
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje