STARA CERKEV - SPOMENIK ŽRTVAM PADLIM ZA SVOBODO
MILER LJERKA  TOMŠIČ LUDVIK  RUDOLF FRANC  SLEKOVEC JOŽE  NAGLIČ IVAN  GRM ANTON  GORJAN DRAGO  ZAJC MARIJA   GORNIK IVAN GORNIK KAREL  PUŠIČ MARKO  PRELOGAR MARTIN  PRELOGAR SLAVKO  VODIČAR JOŽE  ŽAGAR VALENTIN  ČAMPA ALOJZIJ  URŠIČ VINKO  HENIGMAN FRANC  DULC IVAN  DULC JOŽE  DULC VIKTOR  ŠKULJ VIKTOR  MIHELIČ MIHA  PODLOGAR FRANC  NIK LUDVIK  MODIC JANEZ  PLOT FRANC  TOMŠE ALOJZIJ  DERŽANIČ MARTIN  DULC VERICA  CIMPRIČ JOŽE  CVAR FRANC  DEMŠAR GREGOR
Sredi vasi stoji 2,5 m visok spomenik. Spodaj je zidan podstavek z belo marmornato ploščo in napisom: Nad tem sklopom je črna marmornata plošča z napisom: MILER JURIJ  GORŠIČ DANIJEL  BONČINA DRAGO  VIDMAR JUSTIN  MARINŠEK ALOJZIJ  HUDOLIN IVAN   HUDOLIN KATARINA  ŠUŠTARŠIČ JOŽE  ŽBONTAR FRANC  DULMIN IVAN  CIMPRIČ CIRIL  BRČIČ STANKO  BRNIČ IVAN  ŠEPEC FRANC  ŠINKOVEC ALOJZIJ  ŠINKOVEC MATIJA  VAVTAR JOŽE  ZAKRAJŠEK STANKO  ZBAŠNIK JAKOB  KNAVS JANEZ  SOVIČ STANKO Z ALAR VINKO  MARINČ ANTON  KOČEVAR JANKO  PONIKVAR JANEZ  PONIKVAR IVAN  POJE IVAN  KNAVS ALOJZIJ  COLNAR PAVEL  POJE ALOJZIJ  MARŠIČ JOŽE  MIKULIČ ANTON  MILER ZLATA 
Avtorji idejnega osnutka so člani Krajevnega odbora ZZB Stara Cerkev in Kamnoseško podjetje Kunaver iz Ljubljane, ki je tudi izvedlo vsa dela. Spomenik je bil odkrit jeseni 1948.
1941 - 1945
ŽRTVAM PADLIM ZA SVOBODO 
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje