STARI LOG - SPOMINSKO OBELEŽJE TOMŠIČEVE BRIGADE
Ob koncu vasi Stari log, na desni strani glavne ceste, stoji bel marmornati spomenik z napisom:
TO PED SLOVENSKE ZEMLJE,  NA KATERI SO SE 6.VII.1942.  NA POZIV SVOJE PARTIJE  ZBRALI   PROLETARCI - PARTIZANI  IZ RAZNIH SLOVENSKIH  ODREDOV V PRVO  PROLETARSKO BRIGADO  TONETA TOMŠIČA  POSVEČA SLOVENSKO  LJUDSTVO VELIKEMU SPOMINU  NA TISTE SLAVNE DNI SVOJE  REVOLUCIJE, KO SO ZAČELI  SLOVENSKI PARTIZANI  POD VODSTVOM  CENTRALNEGA KOMITEJA  KP SLOVENIJE, V OGNJU  ITALIJANSKE OFENZIVE  URESNIČEVATI  GENIALNO ZAMISEL  TOVARIŠA TITA: USTVARITI  IZ PARTIZANSKIH ODREDOV  REDNO  JUGOSLOVANSKO ARMADO. IZKUŠNJE   Z USTANOVITVIJO SLOVENSKIH BRIGAD SO  PONOVNO POTRDILE PRAVILNOST IN  PRAKTIČNO EFIKASNOST UKREPOV, KI JIH JE  TEDAJ STORIL TOVARIŠ TITO V SRBIJI.  PROCES STALNEGA IZDVAJANJA BRIGAD IN  VIŠJIH REGULARNIH ENOT VOJSKE IZ  OSNOVNIH PARTIZANSKIH ODREDOV, SE PRAVI  ORGANOV LJUDSKE VSTAJE, JE V JUGOSLAVIJI  DOBIL TAKO REKOČ KLASIČNO OBLIKO.  TOVARIŠ TITO IMA ZGODOVINSKO ZASLUGO,  DA SE JE NASLONIL NA TA PROCES IN DA JE S  PRAVILNO KOMBINACIJO PARTIZANSKIH  ODREDOV, KOT NEPOSREDNIH TERITORIALNIH   ORGANOV VSTAJE TER VEDNO MOČNEJŠIH  REGULARNIH MANEVRSKIH ENOT NOV  NAŠEL PRAV TISTE VOJNO-TAKTIČNE PRIJEME,  ZA KATERE JE BIL OKUPATOR RANLJIV... /KARDELJ/"
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje