STARI LOG - SPOMINSKO OBELEŽJE TOMŠIČEVE BRIGADE
Med veliko italijansko ofenzivo poleti 1942 je italijanska vojska vdrla v Stari Log, katerega je partizanska vojska že prej požgala. Prebivalstvo, predvsem ženske, otroke in starčke, so Italijani zajeli in odpeljali v italijanska koncentracijska taborišča. Iz skupine so izbrali 74 oseb, ki so jih 16. avgusta 1942 ustrelili ob pokopališkem zidu.
LEVSTIK KAREL  LAVRIČ IVAN  LEGAN JOŽE  LOBE JANEZ  MIRTIČ JANEZ  MESNIK IGNAC  NOVAK JANEZ   NOVAK FRANC  PERKO ALOJZ  SAMIDA FRANC  NOVAK FRANC  KROMAR IVAN  KROF FRANC  KRIŽMAN VINKO  KRIŽMAN JOŽE  KAČ FRANC  KOLAR JOŽE  PELC JOŽA
Na pokopališču stoji kombinacija arhitekturnega spomenika z nagrobniki iz belega marmorja in grobnice z obeliskom. Spominsko obeležje obsega okoli 1000 m2. Osrednji del je skupinska grobnica, na kateri je plošča (51x114 cm) z napisom: Skupno je bilo ubitih 74 talcev, a le za 37 od njih so znana imena. Imena so vklesana na osmih belih marmornatih ploščah (205x21x5 cm): STRUNA ALBIN  STRUNA GABRIJEL  STRUNA VINKO  ŠTALCAR RIHARD  VIDIČ JOŽE  VIDIC ANTON  ZUPANČIČ IVAN  ZAVODNIK FRANC  ZAKRAJŠEK STANKO  ŽUPEVC ALOJZ  ŽURE JOŽE  DULC IVAN  GRČMAN ANDREJ  GORŠE EDVARD  PELC JOŽE  HUDOLIN IVAN  JOGRIČ IVAN  KUSTURIN DUŠAN  KARDELJ JANEZ  Na prvi plošči pa je napis: V GROBIŠČU JE POKOPANIH 74 BORCEV   AKTIVISTOV ZA 35 SO ZNANA IMENA OSTALE NI MOGOČE UGOTOVITI Ob vhodu k ploščam z imeni talcev je vaza, na kateri je napis: ZA TO KAR SEM UMRL   BI HOTEL ŠE ENKRAT UMRETI. Avtor zasnove ni znan. Spominsko obeležje pa je bilo odkrito 4. julija 1960 obnovljeno pa 2002.
POKLONI, TOVARIŠ, SE VRSTAM GROBOV!  V NJIH SPE NAŠI BRATJE KOT ŽRTVE NASILJA.   V OBJEMU Z JUNAKI SRED RODNIH GOZDOV  UMRLI ZA NAS SO KOT ENA DRUŽINA  IN NAS POPELJALI DO SKUPNEGA CILJA.  HVALEŽNO SPOMINJA SE JIH DOMOVINA.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje