STARI LOG - SPOMINSKO OBELEŽJE MIRANU JARCU
Miran Jarc (5.71900 - 24.8.1942) je študiral slavistiko v Zagrebu in v Ljubljani. Služboval je kot bančni uradnik v Ljubljani. Kot avtor, igralec, violinist in vodja je sodeloval v Slovenskem marionetnem gledališču M. Klemenčiča. Pisati je začel že v dijaških letih v Novem mestu, prvo pesem pa je objavil 1918 v Ljubljanskem zvonu. Kasneje je izdal več pesniških zbirk in danes velja za enega glavnih slovenskih ekspresionističnih pesnikov. Poleg tega je bil tudi uspešen književni kritik in prevajalec. 1942 se je pridružil partizanom in padel v boju v okolici Starega Loga.
Na pokopališču v Starem logu stojita kar dve obeležji pesniku Miranu Jarcu. Prvotno je bilo 2002 postavljeno obeležje iz rdečega kamna, na katerem so napisani verzi Jarčeve pesmi: Istega leta je Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu pred staro obeležje postavilo novo spominsko obeležje. Na podstavek (81x82 cm) je postavljena rjava marmornata plošča (160x79x8 cm) z napisom: Avtor idejnega osnutka je arhitekt Samo Černač. Spomenik je bil slovesno odkrit oktobra 2002.
NEKJE SO POKRAJINE V SONCU IN V TEŽI   VONJAV,   NEKJE SE LJUBIJO, MOLIJO IN POJO...   TAM, KAMOR NE VIDI OKO   KI UMIRA V TESE   PRAVOKOTNIK NEBA...   O KAKO DALEČ, DALEČ JE PESEM SRC!
POKOPLJE ME VNOVIČ, GLOBLJE, MOJ SIN!   PREMALO STE NAM NASULI PRSTI   KAKO, O KAKO TO BOLI, BOLI!   KATERIH JEZDECEV KONJI BIJO   TRDO NA TO POSVEČENO ZEMLJO?   MIRAN JARC   PESNIK IN PISATELJ 5.7.1900 - 24.8.1942   DRUŠTVO ZA VZDRŽEVANJE PARTIZANSKIH GROBIŠČ V ROGU 2002.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje