Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
GOTENIŠKA GORA - SPOMINSKO OBELEŽJE TISKARNE TRIGLAV
Nad cesto Borovec - Draga, okoli sedem kilometrov od Borovca stoji zidano spominsko obeležje. Na obdelanih granitnih kvadrih (188x61x30 cm) je vzidana bela plošča z napisom: Spominsko obeležje je projektiral Jaka Lavriša, izvajalec del pa je bila gradbena skupina Posestva Snežnik Kočevska Reka. Sredi goteniških gozdov (blizu kote 1290) je bila marca 1943 zgrajena baraka in v njej nameščena ciklostilna tehnika Ivica 12. Po italijanski kapitulaciji so se tiskarji preselili v Kočevje in z delom nadaljevali v Pavličkovi tiskarni. Tu so delovali vse do 21. oktobra 1943, ko so morali umakniti pred prihajajočimi Nemci. Preselili so se v stavbo osnovne šole v Dolnji Brigi. Sredi priprav jih je presenetila nemška ofenziva in umaknili so se na Goteniški Snežnik. T je posebna gradbena skupina zgradila več barak, ki so jih imenovali Tinca bar, Putrih in Šanghaj. Junija 1944 so iz Dolnje Brige pripeljali tiskarski stroj, ga namestili v baraki Putrih in tiskarna se je preimenovala v Tiskarno Triglav. Delovala je vse do 16. aprila 1945, ko jo je odkrila četniška enota in jo uničila. Osebje se je z večjim delom opreme že prej preselilo v severno Dalmacijo.
Spominsko obeležje je bilo odkrito 22. junija 1964.
NA TEM HRIBU JE BILA MED NOB PARTIZANSKA TISKARNA TRIGLAV
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem