GOTENIŠKA GORA - SPOMINSKO OBELEŽJE TISKARNE TRIGLAV
Nad cesto Borovec - Draga, okoli sedem kilometrov od Borovca stoji zidano spominsko obeležje. Na obdelanih granitnih kvadrih (188x61x30 cm) je vzidana bela plošča z napisom: Spominsko obeležje je projektiral Jaka Lavriša, izvajalec del pa je bila gradbena skupina Posestva Snežnik Kočevska Reka. Sredi goteniških gozdov (blizu kote 1290) je bila marca 1943 zgrajena baraka in v njej nameščena ciklostilna tehnika Ivica 12. Po italijanski kapitulaciji so se tiskarji preselili v Kočevje in z delom nadaljevali v Pavličkovi tiskarni. Tu so delovali vse do 21. oktobra 1943, ko so morali umakniti pred prihajajočimi Nemci. Preselili so se v stavbo osnovne šole v Dolnji Brigi. Sredi priprav jih je presenetila nemška ofenziva in umaknili so se na Goteniški Snežnik. T je posebna gradbena skupina zgradila več barak, ki so jih imenovali Tinca bar, Putrih in Šanghaj. Junija 1944 so iz Dolnje Brige pripeljali tiskarski stroj, ga namestili v baraki Putrih in tiskarna se je preimenovala v Tiskarno Triglav. Delovala je vse do 16. aprila 1945, ko jo je odkrila četniška enota in jo uničila. Osebje se je z večjim delom opreme že prej preselilo v severno Dalmacijo.
Spominsko obeležje je bilo odkrito 22. junija 1964.
NA TEM HRIBU JE BILA MED NOB PARTIZANSKA TISKARNA TRIGLAV
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje