SPOMINSKA TABLA PARTIZANSKA TISKARNA URŠKA
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Iz vasi Željne del po asfaltu po oznakah smeri Baza 20, po makadamu do vrha Roga zadnji odcep levo iz smeri Kočevja (iz smeri Stare žage prvi odcep desno) ob čebelarski postaji - opazovalnem čebelarskem panju. Vozimo po makadamu in zavijemo v prvem odcepu levo ter vozimo do druge smerne table na desni strani vozišča, parkiramo avto, z oznako Bunker 42 in Partizanska tiskarna Urška puščica desno po označeni vlaki do info table Bunker 42 cca 10 min hoda.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje