VIDEM - NAGROBNI SPOMENIK NA POKOPALIŠČU
Na pokopališču stoji nagrobni spomenik s črno marmornato ploščo (67x45 cm): Ostali podatki niso znani.
GRBEC LADO POM. POLITKOMISARJA BATALJONA LEVSTIKOVE BRIGADE 25.II.1921 PADEL 15. II. 1944
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje