Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
LAZEC - ZAJČJI HRIB - SPOMINSKO OBELEŽJE OB USTANOVITVI BATALJONA MILOŽA ZIDANŠKA
V gozdu nad dolino Sodol, v bližini vasi Lazec stoji spomenik v obliki velike skale z napisom:   Prvotno je bilo obeležje v obliki kovinske table pritrjene na smreko, po oskrunitvi pa so obnovitev leta 2020 izvedli člani OO ZB Draga pod vodstvom predsednika Antona Cimpriča.
TUKAJ JE BIL USTANOVLJEN 21.4.1942. PARTIZANSKI BATALJON MILOŠA ZIDANŠKA POZNEJŠI 3. BATALJON NOTRANJSKEGA PART. ODREDA USTANOVI GA JE BIL STANKO KOVAČ “SMELI”
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem