ŽELJNE - GROB TREH NEZNANIH PARTIZANOV
Ob koncu vasi Željne pri Kočevju stoji na zidani podlagi naravna kamnita gmota (višina 98 cm), na kateri je vklesana peterokraka zvezda, ob skali pa je priložena marmornata plošča z napisom: Ostali podatki niso znani. Spominsko obeležje je bilo obnovljeno 2005.
TUKAJ LEŽIJO TRIJE NEZNANI PARTIZANI
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje