Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
BANJA LOKA - SPOMENIK PADLIM PARTIZANOM
Na desni strani magistralne ceste Kočevje - Brod na Kolpi stoji spomenik štirim padlim partizanom.
Spomenik ima masivno betonsko podlago. Na njej je kamnita gmota (150x150x60 cm) s črno marmornato ploščo (62x50 cm):
PADLI V NARODNOOSVOBODILNI VOJNI PARTIZANI JANEZ MASELJ - LADO 1911 - 1943 FILIP BENČINA 1923 - 1943 IVAN KNAVS 1918 - 1943 JOŽE SKANDERLIČ
Avtor idejne zasnove za spomenik je ing. arh. Ignacij Gregorač - Vid, napis na plošči pa je delo dr. Lada Jordana. Gradbena dela so izvajali delavci podjetja Snežnik Kočevska Reka in člani ZZB.Spomenik je bil odkrit 19. septembra 1971. Kočevska je dežela gozdov, ki so nudili zavetje partizanskim enotam, med drugim tudi zalednim enotam (bolnice, delavnice ipd.). Pomembno vlogo so imele partizanke tiskarne in ciklostilne tehnike, kjer so razmnoževali informacijsko - propagandno gradivo, brošure, denar in vojaške priročnike. Med večje tiskarne je sodila tiskarna Triglav, skrita v predelih Goteniškega Snežnika. Vsaka delavnica je imela poleg strokovnih delavcev (stavcev, tiskarjev, knjigovezov...) in stražarjev tudi političnega komisarja. To dolžnost je pri kolektivu ciklostilne tehnike in tiskarne Triglav opravljal Janez Maselj - Lado, rojen 1911 v Čepljah. 16. junija 1944 se je Janez Maselj odpravil v osvobojeno Dolnjo Brigo. Ravno tedaj pa je v vas vdrla nemška vojska, ki je komisarja hudo ranila. Misleč, da je mrtev so mu vzeli pištolo in sezuli škornje. Ranjenec se je odvlekel v gozd, kjer so ga našli domačini in ga odpeljali v partizansko bolnišnico v bližini Dolnje Brige, kjer je naslednje jutro preminil. Pokopali so ga na grobišču blizu bolnice. Po osvoboditvi so svojci njegove posmrtne ostanke prenesli na Brdo pri Lukovici.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem