SPOMENIKI IN SPOMINSKA OBELEŽJA NOB NA KOČEVSKEM - OBČINA KOSTEL
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje