Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
BANJA LOKA - SPOMENIK PADLIM
V vasi Banja Loka stoji spomenik žrtvam narodnoosvobodilne borbe s področja Banje Loke in okolice. Spomenik predstavlja okoli štiri metre visok obelisk, na katerem je napis:
Na bronasti plošči je vgraviranih 82 imen borcev, bork, aktivistov in ostalih žrtev vojne:
BRIŠKI KOREL BANJA LOKA II 1923  BRIŠKI IVAN DOLENJA ŽAGA II 1901  BRIŠKI JOŽE PUC II 1922  BELJAN ANTON KOSTEL II 1920  CETINSKI MATIJA ZAPUŽE, 1902  CETINSKI IVAN AJBELJ II 1911  CETINSKI JOŽE JESENOV VRT II 1911  CETINSKI JOŽE RAJŠELE 11 1911  CETINSKI JOŽE ZAPUŽE II 1904  CURL JOŽE DREŽNIK II 1909  CURL MIHA ŽAGA II 1925  CURL MATIJA VIMOLJ II 1905  ČRNE ANTON JESENOV VRT II 1923  ČRNKOVIČ DRAGO PODSTENE II 1922  ČRNKOVIČ MATIJA PODSTENE II 1921  DELAČ MATIJA BANJA LOKA II 1921  FABIJAN MATIJA GORENJI POTOK II 1893  GOTENC JAKOB JESENOV VRT II 1911  HODNIK ALOJZ RAJŠELE II 1925  HODNIK JOŽE DREŽNIK II 1901  HODNIK JOŽE JESENOV VRT, 11 1929  JAKOVAC PAVEL ŽAGA II 1903  JAKŠIČ ANTON BANJA LOKA II 1934  JAKŠIČ NEŽA BANJA LOKA II 1907  JURKOVIČ MATIJA BANJA LOKA II 1935 JUŽNIČ ALOJZ MAVERC II 1919  JUŽNIČ JOŽE MAVERC II 1907  JUŽNIČ MIHA MAVERC II 1912  KLARIČ ANTON MOŠENIK II 1911  KLARIČ MIHA MAVERC II 1920  KLARIČ JAKOB JESENOV VRT II 1899  KLARIČ JAKOB NOVA SELA II 1909  KLARIČ JOŽE NOVA SELA II 1903  KLARIČ JOŽE NOVA SELA II 1905  KLARIČ MIHA DREŽNIK II 1905 KLARIČ NEŽA MOŠENIK II 1914  KLARIČ ANA KAPTOL II 1934  KRKOVIČ MARTIN KAPTOL II 1903  KAJFEŽ IVAN JESENOV VRT II 1904  KUČKO ILIJA RUS NOVA SELA II 1921  MARINCELJ IVAN KOSTEL II 1907  MIHELIČ ANTON BANJA LOKA II 1922  MIHELIČ SLAVKO COLNARJI II 1894  MARINCELJ DRAGO COLNARJI II 1912  MARINČ JOŽE COLNARJI II 1908  MAJETIČ ANTON DREN II 1894  MAJETIČ ANTON DOLNJI POTOK II 1923  MAJETIČ JOŽE DREN II 1923  MAVRIN FRANC KAPTOL II 1917  NAGLIČ ALOJZ DREŽNIK II 1905  NAGO JOŽE DREŽNIK II 1903  OBRANOVIČ IVAN DREŽNIK II 1907  OSTRMAN ANDREJ JESENOV VRT II 1923  PANJIČ MARIJA SLOV. BRIGA II 1913  PANJIČ PETAR SLOV. BRIGA II 1905  OSTRMAN IVAN NOVA SELA II 1923  PIRŠIČ JOŽE NOVA SELA II 1921  RAČKI MARIJA AJBEL II 1922  RESNIK ADOLF DREŽNIK II 1907  RESNIK DANICA DREŽNIK II 1921  RESNIK EDVARD DREŽNIK II 1908  ROGALE ALOJZ RAJŠELE II 1923  ROGALE IVAN RAJŠELE II 1913  ROGALE MIHA DREN II 1899  RUS IVAN AJBELJ II 1909  SKENDAR JAKOB KOSTEL II 1878  SKENDAR JAKOB KOSTEL II 1908  ŠPILETIČ ANTON SUHOR II 1916  ŠPILETIČ MIRKO SUHOR II 1923  ŠKANDALIČ JOŽE SL. BRIGA II 1917   ŠPILETIČ MATIJA DOLNJA BRIGA II 1911  NAJETIČ MATIJA RAJŠELE II 1908  ŠTANFELJ ANDREJ BANJA LOKA II 1929  VIČIČ IVAN NOVA SELA II 1919  VIČIČ JOŽE NOVA SELA II 1910  ZIDAR FRANC KAPTOL II 1909  ZIDAR JOŽE AJBELJ II 1893  ZIDAR MATIJA BANJA LOKA II 1914  ŽAGAR ALOJZ PODSTENE II 1917  ŽAGAR ANA BANJA LOKA II 1889  ŽAGAR IVAN ŽAGA II 1921  ŽAGAR JOŽE ŽAGA II 1910  ŽAGAR MATIJA PODSTENE II 1928
Na podstavku pod ploščo je napisana letnica Spomenik je zasnoval dipl. ing. arh. Janez Vovk iz Ljubljane. Obdelavo kamna je opravil kamnosek iz Zagradca v Beli Krajini. Spomenik je bil odkrit 11. novembra 1963. Obnova spomenika je potekala 2004. Obnovo je podjetje Renova iz Kočevja, gradbena dela pa Gradbeništvo in tesarstvo Skok iz Planine. Okolico so uredili domačini in člani ZZB Kostel s prostovoljnim delom. Obnovo sta financirali Občina Kočevje in Občina Kostel, med individualnimi sponzorji pa velja omeniti Maršič Ivana iz Škofljice. Prebivalci Banje Loke so od samega začetka podpirali partizansko gibanje, ki se je na tem področju razmahnilo zlasti po prihodu Šercerjevega bataljona na področje Stružnice konec marca 1942. Vanjo so se vključili novi borci in tako je iz nje nastal 2. Notranjski odred, imenovan tudi Kočevski bataljon, ki je bil ustanovljen 16. aprila 1942 na Preži. Med pomembnejše akcije Kočevskega bataljona sodi zlasti napad na utrjeno italijansko postojanko v Banja Loki 22. junija 1942.
1941 -1945
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem