Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
BANJA LOKA - SPOMINSKA PLOŠČA PADLIMA PARTIZANOMA
22. junija 1942 sta 2. Kočevski bataljon Notranjskega odreda in mladinska četa hrvaškega bataljona napadla italijansko posadko v Banji Loki. Partizani so sovražnika pregnali v glavno postojanko sredi vasi. Italijanski vojski pa je prišla na pomoč kolona iz Petrinje ob Kolpi in partizani so se morali umakniti. Na partizanski strani sta padla komandir hrvaške mladinske čete Zdenko Petranović - Jastreb iz Delnic in Drago Štimac iz Turkov.
Na stavbi nekdanje osnovne šole v Banji Loki (danes hišna številka 7) je vzidana črna marmornata plošča z napisom: Izdelavo sta financirali krajevni odbor ZZB Delnice in krajevni odbor ZZB Banja Loka. Avtor idejnega osnutka ni znan. Plošča je bila svečano odkrita 14. junija 1970, obnovljena pa 1993.  
HEROJSKU SU POGINULI ČASNO I BRATSKI SE BOREĆ ZAJEDNO SA SLOVENSKIMI PARTIZANIMA ZA SLOBODU ZDENKU PETRANOVIČU - JASTREBU NARODNOM HEROJU I DRAGUTINU ŠTIMCU   U 40 - TOM LJETU NJIHOVE SMRTI, ZAHVALNOST DUGUJUČI, PODIŽE NAROD OPĆNE DELNICE U BANJI LOKI. 21.VI.1982
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem