Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
FARA - SPOMENIK PADLIM BORCEM IN ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA NASILJA
Zgodaj spomladi 1942 je val množične vstaje zajel vso Kočevsko. Konec marca 1942 je prišel namestnik komandanta glavnega poveljstva Aleš Bebler s skupino 19 borcev Šercerjevega bataljona v okolico Kočevja. Utaborili so se pri Ledeni jami na Stojni. Iz čete se je 16. aprila 1942 na Preži formiral Južnodolenjski bataljon, ki je v Notranjskem odredu dobil ime 2. bataljon Notranjskega odreda ali kratko Kočevski bataljon. Partizanske enote so se v začetku aprila 1942 utaborile na Stružnici in nenehno napadale sovražnika. Posledica tega so bili povračilni ukrepi italijanske vojske nad civilnim prebivalstvom. 17. aprila 1942 je italijanska vojska vdrla v Kuželič kjer je aretirala vse moške. Toda napadla jih je partizanska patrulja. Le enemu ujetemu fantu se je uspelo rešiti. Naslednji dan je italijanska vojska vas Kuželič požgala. Iz ruševin je zgradila bunker, s katerim je obvladovala vso okolico. 24. aprila 1942 je okupator obkolil Stružnico in okoliške kraje ter požgal hiše.
Na dvignjeni legi na desni strani magistralne ceste Kočevje - Brod na Kolpi, vzpetini domačini pravijo Žabjek, stoji spomenik, ki je posvečen vsem padlim borcem in žrtvam okupatorjevega nasilja z območja ob Kolpi. Do spomenika vodi stopnišče, ki na vrhu preide v ravno ploščad. Na njej sta dva marmornata kamna (59x89x21 cm), v sredini pa stoji štiri metre visok obelisk. Na dveh manjših ploščah sta napisa: Idejna zasnova za spomenik je delo ing. Papič Miha iz Kočevja, projekt je izdelal ing. arh. Vovko Janez iz Ljubljane. Gradbena dela je izvedel kamnosek iz Gradca v Beli Krajini. Spomenik je bil odkrit 5. septembra 1965. Obnova je potekala v letu 2003. Financirali so jo Občina Kostel, Občina Kočevje, ZZB Kostel in ZZB Kočevje.
DOKLER BO KOLPA BISTRA TEKLA NE BO ZBLEDEL SPOMIN NE USAHNILA NJIHOVA SLAVA 1941 V TEM KRAJU JE PADLO 49 BORCEV ZA SVOBODO IN 31 ŽRTEV FAŠIZMA, MED NJIMI 9 IZ SOSEDNJE BRATSKE REPUBLIKE 1945
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem