Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
FARA - SPOMENIK NA POKOPALIŠČU
Avtor zasnove nagrobnega spomenika in besedila je krajevna organizacija ZZB Vas - Fara. Izdelal ga je Kunaver Franjo, kamnosek iz Ljubljane. Nagrobni spomenik je bil odkrit 1. novembra 1963.
Na pokopališču v Fari stoji nagrobni spomenik, posvečen vsem padlim borcem organizacije Fara - Vas (danes imenovana občinska organizacija ZZB Kostel). Grobnica je dolga 4 m in široka 2m. Na črni marmornati plošči (120x70 cm) je napis:
V SPOMIN  PADLIM BORCEM  ORGANIZACIJA Z.B.  FARA - VAS
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem