TABORSKA STENA - KOZOLEC Z INFORMATIVNIMI TABLAMI
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Na prireditvenem prostoru pri Taborski steni stoji kozolec z osmimi informativnimi tablami.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje