Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
SPOMENIKI IN SPOMINSKA OBELEŽJA NOB NA KOČEVSKEM - OBČINA OSILNICA
Vir: mag. Irena Škufca, “Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem, 2005
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem