Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
KUŽELJ - SPOMINSKA PLOŠČA
Na stavbi bivše osnovne šole (danes hišna številka 16) je vzidana bela marmornata plošča (100x70 cm), posvečena vsem padlim prebivalcem s območja vasi Kuželj: NEKOČ JE SMRT BILA POSLEDNJA POT   A VAŠA ZMAGOVALNI JE POHOD ŽIVLJENJA   PADLI BORCI: ŽRTVE FAŠISTIČNEGA TERORJA: MARIJA GLAD 1922  VID BAUER 1927  MARIJA LISAC 1923  JURIJ ŠTIMEC 1904   MATIJA BAUER 1923      ALOJZIJ ULE 1913  JOŽE BOČKO 1924   JOŽE GLAD 1894  MATIJA BAUER 1924       JOŽE OŽANIČ 1910        JOŽE RAČKI 1909   ANTON LISAC 1897          ADOLF RAČKI 1914 V SPOMIN BODOČIM RODOVOM! KRAJEVNI ODBOR ZB NOV. KUŽELJ.
Avtor idejnega osnutka ni znan, ploščo so uredili člani KO ZZB Kuželj. Slovesna otvoritev spominske plošče je bila 27. julija 1958.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem