Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
MIRTOVIČI - SPOMINSKA PLOŠČA
Na zasebni stanovanjski hiši (hišna številka 5) je vzidana bela marmornata plošča (80x40 cm) z napisom.
V TEJ STAVBI JE DELOVALA OD LETA   1944 DO OSVOBODITVE PARTIZANSKA   KOVAŠKA DELAVNICA INŽENIRSKA BRIGADA 7. KORPUSA NOV IN POJ.   1984
Avtor idejne zasnove ni znan. Spominska plošča je bila odkrita 1984. Kovaška delavnica je bila del 1. inženirske enote 7. Korpusa. V njej je delalo 9 borcev. Vodil jo je domačin Janez Gorše.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem