Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
NOVA SELA - SPOMINSKO OBELEŽJE PRVOBORCU JOŽETU KLARIČU
Na nekdanji osnovni šoli v Novih Selih je vzidana kamnita plošča z napisom: JOŽE KLARIČ  SEKRETAR   RAJONSKEGA ODBORA  OF BANJA LOKA. V NAŠ ČAS SI VSTOPIL KAKOR LUČ, SVETLOBA  PRIHODNOSTI, KI UPANJE PRINAŠA.   VSA TVOJA POT BILA JE BOJ ZVESTOBA  ŽIVLJENJU. TAKŠNA NAJ BO TUDI NAŠA. C. ZLOBEC KRAJANI KOSTELA 1986 Avtor idejne zasnove za spominsko ploščo ni znan. Spominska plošča je bila odkrita 26. junija 1986.
Jože Klarič se je rodil 23. maja 1907 v vasici Maverc ob Kolpi. V Kočevju se je izučil za trgovskega pomočnika in kasneje v Novih Selih odprl svojo trgovino. Bil je aktiven kulturni delavec in član revolucionarnega levo usmerjenega krila Sokola. Ob okupaciji sc je takoj vključil v narodnoosvobodilno gibanje, Že 1941 se je povezal z narodnim herojem prof. Jožetom Šeškom, takratnim sekretarjem Okrožnega komiteja KPS za Kočevsko, in organiziral prve odbore OF na območju Banje Loke. Kmalu se je moral umakniti v ilegalo. Med vojno je opravljal različne naloge: bil je sekretar rajonskega odbora OF, predsednik Izvršnega odbora NOO za Ribniško - Notranjsko okrožje. Bil je udeleženec Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. - 3. oktobra 1943, član Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora, član Glavnega odbora OF Slovenije, poslanec Ustavodajne skupščine LRS in zvezni poslanec. Po vojni je bil predsednik novomeškega okrožnega odbora KPS in nato sekretar istega odbora. 1947 je postal pomočnik ministra za trgovino in preskrbo. Od 1951 do 1958 je bil sekretar Okrajnega komiteja ZKS Kočevje. Po ukinitvi okraja Kočevje je bil tajnik sveta za zadružništvo pri Gospodarski zbornici Sloveniji.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem