TABORSKA STENA - PIRAMIDA ZA VINKA IN JAKCA
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Ob poti od prireditvenega prostora pri Taborski steni, ob poti proti Taborski jami, stoji piramida, ki so jo v spomin na Vinka in Jakca zgradili udeleženci zbora pionirjev Jugoslavije, ki je bilo v Fari leta 1974. Vsak udeleženec je s seboj prinesel kamen, ki ga je potem položil na mesto, kjer sta pod streli italijanskih vojakov padla pionirja Vinko in Jakec. ZBOR PIONIRJEV JUGOSLAVIJE VAS - FARA 19.VI.1974
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje