Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
SPOMINSKA PLOŠČA V TABORSKI JAMI
Ob vhodu v jamo je vzidana črna marmornata plošča (71x60 cm) z napisom:
SLAVA JUNAKOM, KI SO V TEJ JAMI NA DAN   24. JULIJA 1942 V KRVAVI BORBI   Z ITALIJANSKO FAŠISTIČNO VOJSKO   PADLI ZA SVOBODO SLOVENSKEGA NARODA   BOMBAČ FRANC - MATJAŽ   ALEKS, INTENDANT BATALJONA   VRTAČNIK LADO - UČITELJ   LAH FELIKS - LAUFAR   OBRANOVIČ TINE - KURIR   KRŽE FRANC, BOREC   KALČIČ VINKO, 9 LETNI PIONIR   TURK JAKOB, 12 LETNI PIONIR   ČERNE MARTIN, OPER. OFIC. ODREDA 
13.6.1942 OO ZB NOV KOČEVJE
Značilnost Taborske jame je, da je suha, prostorna in dostopna samo po kamniti, v skalo vklesani ozki stezi, katere levi bok se nagiba v terasaste prepade vse do podnožja Belice. V jami se je aprila 1942 naselilo poveljstvo 2. čete 3. partizanskega bataljona Ljubo Šercer. Julija 1942 se je tu nastanilo poveljstvo Kočevskega odreda. V njej je bila tudi partizanska ciklostilna tiskarna, ki je 6. maja 1942 natisnila prvo številko časopisa »Partizanski vestnik«. Preko štaba v Taborski jami je potekala kurirska vez med glavnima štaboma Slovenije in Hrvaške in dalje proti Kočevju, Beli Krajini, Brodu na Kolpi, Ribnici, Loškem Potoku, Notranjski, Čabru, Gerovem, Osilnici itd. Italijanska vojska je izvedela za dogajanja v Taborski jami. Napad na partizane se je začel 24. julija 1942. Najprej so Italijani ubili stražarja in dva pionirčka, ki sta mu delala družbo. Nato se je začel neenak boj med polkom italijanskih vojakov in trinajstimi borci, ki so tedaj taborili v jami. Partizani so bili ujeti v past, saj je imela jama le en vhod, ki je bil hkrati izhod. V 12-urni borbi je padlo 9 borcev, preostalim pa je pomagalo naključje. Proti večeru so ugotovili, da se jama preko ozke odprtine nadaljuje v drugo majhno votlino. Italijanska vojska se je zvečer umaknila. Proti jutru pa so se preživeli umaknili iz votline.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem